Савет фестивала

г. Дејан Милојковић, председник савета

проф. др ум. Соња Цветковић, заменица председника фестивала

проф. др Небојша Тодоровић, члан савета

г. Бојан Илић, члан савета

гђа. Емилија Радмиловић, чланица савета

гђа. Јована Микић, чланица савета

г. мр Андреј Цинцаревић, члан савета